soundhealing

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Sound healing

Klanken dringen door tot in de diepere lagen van het bewustzijn met de intentie om blokkades op te heffen. Klanken maken helder en schoon wat in je zit.

Boventoonzang

Het boventoonzingen bestaat al eeuwen lang en komt in vele vormen en stijlen over de hele wereld voor. Door boventoonzang kunnen je op een heel subtiel niveau ervaren hoe klank op lichaam en geest inwerkt. De boventoonzang is er op gericht de resonantieruimten in het lichaam bewust te worden en te verruimen.

Muziektherapie

Muziektherapie wordt in Nederland veelal beschouwd als een Creatieve Therapie, berustend op dezelfde uitgangspunten als dramatherapie, beeldende therapie, danstherapie en tuintherapie.

Door harmony i.s.m soundhealing.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 33 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?